Amalia Gabriela MARINESCU

Încă de pe băncile liceului înclinaţia spre psihologie şi pedagogie mi-au creionat parcursul academic şi cariera. Absolventă de psihologie şi cu un master în pedagogie, am acumulat mai bine de 10 ani experienţă în lucrul cu părinţii şi copiii. În practică prefer să îmbin psihologia şi pedagogia, conturând astfel metode de intervenţie relaxate, adaptate specificului fiecărei familii.
În toată această perioadă, atât din prisma de psiholog, cât şi consilier educaţional, am putut observa impactul pozitiv pe care il au poveştile asupra copiilor şi părinţilor acestora. Astfel, am pus bazele unei serii de ateliere de lectură în şcolile din Vrancea şi Bucureşti, propunându-mi să concep o serie de poveşti şi activităţi accesibile, educative, ce pot fi folosite atât de părinţi, cât şi educatori, astfel luând naştere Aşchiuţă.
În prezent mă axez cu precădere pe dezvoltarea emoţională prin lectură, educaţia părinţilor şi a bunicilor, precum şi ateliere de scriere creativă. A fi printre copii este cu certitudine scopul meu în viaţă şi consider că prin lectură putem făuri mici miracole!