Publicat pe

Poezii-Alexandru-Costin UDREA

Descriere publicatia Poezii


Poezii

Alexandru- Costin UDREA

LOGOS PANDA – Copyright © 2022 – Colecția Poesis

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 144        LIMBA: Română

ISBN: 978-606-95513-3-2

CUMPĂRĂ PRIN: Libraria Editurii Logos Panda


Descriere publicatie Poezii


Omagiu adus universului cultural în care m-am cufundat dintotdeauna, acest volum de poezii este o sinteză a principiilor dobândite de mine în urma unei astfel de alegeri fericite făcută încă din primii ani ai copilăriei. Îmi este clar că aceste convingeri au fost mai întâi însușite de la aceia ale căror scrieri le-am citit cu admirație, dar și că acum, din ce în ce mai mult, îmi grăiesc crezămintele fundamentate pe aceste cunoștințe, dorind să contribui la refacerea legăturii intelectuale dintre epoci. Anume pentru că timpurile actuale par a sta mai degrabă sub însemnul unui simptom al nihilismului și soluțiilor anodine și înșelătoare, care prelungesc viața unui corp social bolnav, ținut în viață și de jalnicul spectru al speranței în accederea rapidă a ierarhiei sociale prin atingerea unui anumit statut sau, cum aș spune eu, lungirea nesfârșită a unei umbre.

Cu toate că sunt un contestatar fervent al ideii absolute de Bine și Rău, am pus dintodeauna sub semnul întrebării viziunea lumii moderne asupra viitorului (dar și a trecutului) și înțelegerii progresului material. Aceasta pentru că automatizarea societății pare a fi fost acompaniată și de cea a rațiunii și sentimentului, cea din urmă redusă pesemne la lărgimea unei cuști spațio-temporale în care doar nevoile instinctuale mai sunt satisfăcute, după metonimia pâinii și circului – dar dacă până și pâinea pare că nu se mai găsește pe masa tuturor, circul lumii va oferi reprezentații pentru eternitate.

 Prin spiritul textului poetic propus, volumul este produsul unei reflecții opuse acestor manifestări sociale. Acesta debutează cu un poem „programatic“ intitulat Legea Lumii, care explică fundamentele intelectuale ale trăirilor manifestate sau ideilor propuse în paginile următoare. Referitor la idei și trăiri, volumul continuă cu poezii de amor, amor pentru un ideal cu accente feminine. Acestea sunt urmate de poezii meditative, care abordează principii filosofice, dar și gânduri simple, pur omenești, din cele care trec prin mintea oricăruia și în orice zi, fie într-o clipită, fie în contextul unei simțiri care încearcă omul o perioadă de timp mai îndelungată. Două poezii în engleză și două în franceză completează creațiile poetice – astfel de creații translingvistice ale aceluiași autor reprezintă o posibilă evoluție viitoare a poeziei. Ba mai mult, multidisciplinaritatea individului poate fi demonstrată și perfecționată într-o minunată îmbinare a științelor și cunoștințelor. Dar dacă o astfel de propunere poate fi prea ambițioasă, atunci viitorul poeziei poate lua forma unui text poetic în care mai multe limbi își găsesc locul.

În final, traducerile în limba engleză a unei părți din poezii au menirea de a transpune mesajul poetic într-o formă lingvistică diferită, dar care prezervă ideea și sensul (Autorul).


CUPRINS Poezii


Poezii (pp. 7-111) Legea lumii; Să mi te-arăţi…; Resimțire; Manie; Vis; Van; Somn; Iubita mea…; Lacrimile dimineţii; Iertarea; Te aştept să vii cu mine…; O misivă afectivă; Tu, vers…; Exotică; Pe rază; Un timp; Din condei; Fiul lui Vulcan; Profetul; Trecut şi modernitate; În mormânt rămâi…; Cu gloata nu te pui; Când bate pendula…; Îmi fac alţi zei; Idei şi durere; Alte timpuri; Dispreţul şi masca; Ghicitoare cu tâlc; Nu credeam; Despre petrecăreţi; Un boem la Paris; Singur…; Când pântecu-ţi…; Cetatea care va fi fost; Regret…; Cuiul lui Pepelea; Bolnavul; Inocenţă; Furtună; Invidia; Poetry Merchant; Long Gone’s Last Summer…; Oh, belle!; Pour la modestie

Traduceri în limba engleză/ Translations in English (pp. 115-137) Once; With a Stroke of Pen; Mania; Show Yourself To Me; Déjà Vu; Exotic; Tempest; Vain; Daydream; Innocence; Upon the Ray; Law of the World